Bookmark with More

Swedish Society for Flow Cytometry

Visit the website

Bästa Flödescytometrister ”Flow-ers”!

Varmt välkomna till Svensk Förening för Flödescytometri’s nya hemsida, SFFF.Se.

Tack vare föreningens sekreterare, och tillika viceordförande, Eric Hjalmarsson, har föreningen begåvats med ny hemsida. Vi i den nya styrelsen tycker detta är väldigt bra och hoppas att ni alla som besöker den instämmer med oss. Vi välkomnar mer än gärna era synpunkter respektive bidrag till hemsidan ( kan mailas till Eric) så att SFFF ger hemsidebesökaren uppdaterad och aktuell information. Underhåll av hemsidor är en ständigt pågående process och vårt mål är att vi ska kunna stå för en väl fungerande sådan som varande en god reklampelare för SFFF och all den verksamhet som vi cytometrister, i olika lab- respektive forskningsmiljöer, bidrar till.