Bookmark with More

Czech Society for Analytical Cytology

Visit the website

About Us

Jak bylo konstatováno již při přípravě konference "Analytická cytometrie I" přístrojové a metodické zázemí v řadě výzkumně (ale i klinicky) orientovaných laboratoří pracujících na buněčné úrovni a využívajících metody jako jsou např. průtoková cytometrie, sortování buněk, cytometrie s vysokým rozlišením (a další špičkové mikroskopické techniky), mikroarrays apod., doznalo v ČR za poslední období značného obratu k lepšímu.

The general aim of Czech Society for Analytical Cytology (CSAC) are identical with those of International Society for Analytical Cytology (ISAC) - professional organization for scientists utilizing multidisciplinary, advanced technology for the measurement of cells and cell processes, currently serves as a platform supporting the broad utilization and dissemination of these methods in large scale.

Czech Association for Analytical Cytology
Institute of Biophysics Acad. Sci. of Czech Republic
Kralovopolska 135
612 65 Brno
Czech Republic  e-mail: csac@ibp.cz